• دکتری رشته آموزش ریاضی
 • بیش از 200 مطلب و مقاله برای مجلات مختلف با مخاطب دانش آموز و معلم (مجلات برهان، رشد معلم، رشد نوجوان، رشد نوآموز، رشد کودک، رشد دانش آموز)
 • بیش از 150 جلد کتاب کمک درسی کمک آموزشی با موضوع ریاضی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان
 • بازسازی کتاب های ریاضی دوره راهنمایی
 • تالیف کتاب درسی ریاضی اول دبستان
 • تالیف کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی اول دبستان
 • سردبیری مجله ریاضی برهان – دانش آموزان دوره راهنمایی – به مدت 14 سال
 • مسئولیت گروه ریاضی آموزش عمومی – انتشارات مدرسه – به مدت 12 سال
 • هماهنگ کننده ی بخش ریاضیات مطالعه بین المللی TIMSS – 1995 ، 1999 ، 2003
 • کارشناس مسئول گروه ریاضی عمومی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی
 • مدیریت مدرسه راهنمایی صلحا
 • مدیر بخش مدرسه ی اینترنتی (مرکز یادگیری) موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • سردبیری مجله رشد راهنمایی
 • سردبیری مجله جوانه